Home DIVLJA?
Saoptenja
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

Lova?ko udruenje "ZMIJANJE" Banjaluk....

Opširnije..

PDFŠtampaEl. pošta

Poslednje ažurirano sreda, 03 maj 2017 11:36 Napisao ingrotehma

Raznoliki stanini uslovi lovita Banja Luka, predstavljeni velikom visinskom razlikom koja se kre?e od 170mpa sve do1314 metara nadmorske visine, zatim velikom raznovrsno?u vegetacijskog pokriva?a,uslovili su uspjean opstanak i razvoj sljede?ih vrsta divlja?i u lovitu Banja Luka: medvjed, divlja svinja, vuk, akal, srne?a divlja?, lisica, zec, fazan, vjeverica, poljska jarebica, jazavac, kune, divlja ma?ka, divlja patka, divlja guska, jastrebovi, ostale ptice i ostali predatori.

Pregled brojnog stanjavanijih vrsta divlja?i u lovitu Banja Luka:

?????? ??????

502

????? ?????

142

???????

12

???

600

?????

700

?????? ????????

-

 

PDFŠtampaEl. pošta

umska ljuka je selica, ali relativno ?esta i gnezdarica. Na naim prostorima je u preletu dva puta, u prole?e i u jesen kada se sa severa seli u june krajeve. Jedan broj prozimi u primorju. Veli?ine je jarebice poljske (prose?no 320 gr.)

Opširnije...

 

DIVLJI GOLUB

PDFŠtampaEl. pošta

razred: Ptice (Avers L.), red: Golubovi (Columbiformes L.), porodica: Golubovi (Columbidae L.)

Golub grivnja je na najve?i golub. U naim krajevima ivi od prolje?a do jeseni a zatim seli u toplije krajeve.

Opširnije...

 
 

DIVLJA PATKA

PDFŠtampaEl. pošta

Razred: Ptice (Aves L.), red: Patkarice (Anseriformes L.), porodica: Patke (Anatidae L.)

Divlja patka je naa najve?a i naj?e?a patka pliva?ica. ivotni prostor divljih patki je raznolik, od jezera, bara, rijeka i potoka a zimi i na obali mora. Voli ile i korijenje drve?a na obalama u kojim provodi dosta vremena.

Opširnije...

 

FAZAN

PDFŠtampaEl. pošta

FAZAN je iroko rastprostranjena ptica iz redaGalliformes. Fazan poti?e izSrednje Azije, ali je jo u vrijeme anti?kog Rima donesen uEvropu. Ova ptica naseljava preteno umarke, livade, predjele oko rije?ne obale, polja i njive na kojima se hrani.

Opširnije...

 
 

Strana 1 od 2

ANKETNO PITANJE
VI LOVITE
 
ZANIMLJIVOSTI
NAJPOPULARNIJI TEKSTOVI
Pridrui nam se