Home HUNTING AREAS FASCILITIES IN HUNTING AREA
Newsflash
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

There are no translations available.

L....

Opširnije..

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 11 November 2011 19:41 Written by ingrotehma

There are no translations available.

U lovitu Banja Luka je izgra?en veliki broj lovno-uzgojnih i lovno-tehni?kih objekata koji predstavljaju osnov zauspjenogazdovanje ovim lovitem. Pomenuti objekti u lovitu su izgra?eni vlastitim sredstvima Udruenja i sredstvima samih lovaca. U skladu sa godinjim planom kori?enja lovita, svake godine se izgra?uju novi objekti, te odravaju postoje?i.

Pregled postoje?ih lovnih objekata u lovitu Banja Luka:

Grupa

Naziv

Komada

Lovno uzgojni

Hranilita za dlakavu divlja?

77

Hranilita za pernatu divlja?

80

Solila

313

Pojilita

120

Lovno tehni?ki

Lova?ke kolibe

11

Lova?ke ku?e

6

Domovi

1

Otvorene ?eke

55

Zatvorene ?eke

11

 
POLL
ARE YOU HUNTING?