Home LOVIŠTE O LOVIŠTU
Saopštenja
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

Lovačko udruženje "ZMIJANJE" Banjal....

Opširnije..

O LOVIŠTU BANJA LUKA

PDFŠtampaEl. pošta

Poslednje ažurirano sreda, 03 maj 2017 11:34 Napisao Zmijanje ponedeljak, 07 novembar 2011 20:01

Lovačko udruženje "Zmijanje" Banja Luka gazduje lovištem "Banja Luka" na površini od 72.436,34 ha, što predstavlja 63 % ukupne teritorije najvećeg grada Republike Srpske.

Lovište Banja Luka

Tip lovšta je pretežno brdski ali sa izuzetno širokom visinskom amplitudom koja se kreće od 167 m pa sve do 1314 m nadmorske visine. Najviša kota lovišta Banja Luka se nalazi na Golom visu, na planini Čemernica, odakle se pruža fascinantan pogled na kanjon Vrbasa.

Lovište Banja Luka obiluje izuzetno heterogenom vegetacijskom slikom koja se kreće od poplavnih nizijskih šuma, zatim preko brdskih šuma kitnjaka i bukve pa sve do prelijepih planinskih sastojina šuma bukve i jele sa smrčom. Kanjon rijeke Vrbas, koji sa juga prolazi kroz centralni dio ovog lovišta, predstavlja izuzetnu pejzažnu i biodiverzitetsku vrijednost. Ova prirodna heterogenost omogućava opstanak velikom broju životinjkih vrsta.

U ovom lovištu je izgrađen veliki broj lovno-uzgojnih (hranilice, pojilišta, solila, melioracione livade, i dr) i lovno-tehničkih objekata (lovačke kuće, visoke zatvorene čeke, visoke otvorene čeke, i dr.)

Kao ekskluzivitet ovog lovišta, može se izvojiti blizina staništa mrkog medvjeda strogom centru Grada Banja Luka. Naime, na udaljenosti od samo 2,5 km od strogog centra Banja Luke, u šumama Starčevice i Ponira se nalazi stanište medvjeda, gdje je konstantno prisutno nekoliko jedinki ove izuzetne vrste divljači, indikatora očuvane životne sredine.

Lovište Banja Luka obiluje sljedećim životinjkim vrstama interesantnim za lovno gazdovanje, i to: medvjed, vuk, srna, divlja svinja, divlja mačka, čagalj, lisica, zec, fazan, poljska jarebica, kune, jazavac, jastrebovi, prepelice, divlja patka, divlja guska, golubovi, šljuke i dr...

 
ANKETNO PITANJE
VI LOVITE