Newsflash
PONUDA U LOVISTU

PONUDA U LOVISTU

There are no translations available.

L....

Opširnije..

DIVLJI GOLUB

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

razred: Ptice (Avers L.), red: Golubovi (Columbiformes L.), porodica: Golubovi (Columbidae L.)

Golub grivnja je na najve?i golub. U naim krajevima ivi od prolje?a do jeseni a zatim seli u toplije krajeve.

Boje je sivosme?e sa zelenim prelivom na vratu i dvije karakteristi?ne bijele popre?ne pruge sa obje strane vrata. Kao i svi golubovi i ovaj ima ravan kljun, mekan na kraju.

Hrane se sjemenjem, jagodi?astim plodovima, insektima, crvima i sl. Mlade hrane "kljun na kljun" (polusvarenom hranom. Izuzetno su dobri leta?i. Na visokom drve?u pravi neugledna gnijezda.

Lako se prepoznaje po veli?ini, dugom repu i bijeloj mrlji na pregibu krila.Od boja prevladava mutno-plava, odnosno siva boja koja na pojedinim dijelovima tijela prelazi u otvoreniju sivu ili tamniju crvenkasto-sivu nijansu. Na pregibu krila ima iroku bijelu prugu, a na repu veliku bijelu mrlju. Duga?ka pera na krilima prelaze u crnu boju. Rasprostranjen je gotovo po cijeloj Europi, osim Islanda, sjeverne Skandinavije, Finske i Rusije. Spada u ptice selice. Kod nas na jugu, te u Njema?koj, panjolskoj i Italiji se ne seli.

Obitava po umama u malim jatima, 4-6 parova zajedno, ali se nalazi i na poljoprivrednim povrinama, u parkovima, naseljima (trgovi, vrtovi), itd. Gnijezdi se na drve?u 2-3 puta od travnja do rujna. enka snese 2 bijela jaja i oba partnera se izmjenjuju na gnijezdu 16-17 dana. Nakon 30 dana mladi su sposobni za samostalan ivot. Roditelji su vrlo plaljivi, pa, ako ih se otjera s gnijezda, vie se ne vra?aju jajima ili mladima. Naj?e?a mu je pjesma prigueno guu-guuu-guu, guu-guu. U svadbenom letu lepra strmo uvis uz glasne zamahe krilima, a onda klizi nadolje s blago uzdignutim krilima.

Snese 2 bijela jaja i oba partnera se izmjenjuju na gnijezdu 16-17 dana. Nakon 30 dana mladi su sposobni za samostalan ivot. Roditelji su vrlo plaljivi, pa, ako ih se otjera s gnijezda, vie se ne vra?aju jajima ili mladima. Naj?e?a mu je pjesma prigueno guu-guuu-guu, guu-guu. U svadbenom letu lepra strmo uvis uz glasne zamahe krilima, a onda klizi nadolje s blago uzdignutim krilima.

POLL
ARE YOU HUNTING?